Nejprve od 8.30 a potom od 10 hodin. Na prvním z představení byly děti ze škol mateřských, na druhém děti škol základních. Hercům, kteří obětavě přijeli s technikou na stavbu scény již v sobotu, dělalo starosti velmi členité jeviště multifunkčního sálu, rozdělené do dvou pater, a to hlavně v samotném závěru, kdy na jeviště proudí děti z hlediště, aby se aktivně zúčastnily třídění na scéně. Ale vše dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo a třídící chorál „halalí tralalí“ zněl Stříbrem, i když se scéna již nakládala na daleký přejezd do Moravské Třebové.

Únorové tažení Balynky, psího detektiva za jeho malými příznivci bylo zahájeno a soubor i s technikou vyrazil prosluněným mrazivým únorem na další z deseti vystoupení v tomto měsíci.