Kulatých 850 let od první ověřené písemné zmínky oslaví zanedlouho vesnice Bernartice, která spadá pod správu Úřadu městyse Stráž. Tradiční bernartická pouť, která připadá na poslední víkend v červnu, tak bude letos obohacena o oslavy jubilea. „Poutě v Bernarticích bývaly vyhlášené a my se snažíme na jejich tradici navazovat. Také letos jsme připravili program, který je navíc doplněn historickým odkazem na vznik obce,“ uvedl předseda Kulturního spolku Bernarticka Václav Pinta.

Vesnička se zhruba osmdesáti obyvateli se tedy od 28. června rozroste nejen o návštěvníky poutě, ale také o rytíře, historické řemeslníky, tanečnice a řidiče traktorů. „I když je letos pouť ve znamení historického výročí, nemohli jsme nezařadit tradiční traktoriádu, což je trochu recesistická soutěž řidičů různých traktorů,“ vysvětlil Pinta.

Ještě před poutí dostanou obyvatelé Strážska mimořádné číslo zpravodaje městyse, které je věnováno právě Bernarticím. „Ve zpravodaji bude popsána historie Bernartic, včetně současnosti a pozvánky na oslavy. Vyjde v nákladu kolem pěti set kusů a obdrží ji každá domácnost na Strážsku. Samozřejmě bude k dispozici i v Bernarticích a je možné se na něj podívat také na našich webových stránkách,“ uvedl starosta Stráže Karel Fíšpera. O pouť, ale i o kulturní a poslečenský život v Bernarticích se stará Kulturní spolek Bernarticka. Ten vznikl v roce 1999.

„Hlavním popudem k tomu, abychom založili spolek, byl tehdejší stav kostela sv. Petra a Pavla. Chtěli jsme usilovat o jeho záchranu a také pozvednout kulturní dění ve vsi,“ řeklnámPinta. Podle starosty funguje kulturní spolek i místní Sokol příkladně a vesnička žije po celý rok. Společně se zde slaví nejen pouť, ale také masopust, posvícení, dětské dny, sportovní hry, o Vánocích živý Betlém.

„Sešla se tady dobrá parta lidí. Do příprav i samotných akcí se zapojují v podstatě všichni obyvatelé i chalupáři,“ doplnil Pinta. Centrem dění letošní pouti bude hřiště a přilehlé louky. Na hřišti podle Fíšpery vyrostou dva velké stany, na louce za hřištěm se odehraje traktoriáda a vedle hřiště staročeský jarmark s rytířskými souboji a ukázkami řemesel. Spolek si připravil tradiční divadelní vystoupení, které se letos zaměří na legendu o vzniku vesnice. Příběh napsala chalupářka z Prahy Zdeňka Králová, která spolku zajišťuje také dobové kostýmy.

„Snažíme se zachovávat tradici bernartických poutí a zatím se nám to daří. Odpovídá tomu i návštěvnost. Loni jsme napočítali jen během sobotního odpoledne šest set návštěvníků. Tak doufáme, že letos jich bude více. Bohatý program vlastně začíná už v sobotu dopoledne,“ řekl předseda spolku. Kdostání o pouti budou také různé suvenýry, jako trička, hrnečky, sklenice a další upomínkové předměty, které byly vyrobeny k 850 letům Bernartic.

Bernartická pouť, 28. a 29. června

Sobota:
9 hodin – zahájení – Tachovští rytíři, historický průvod vsí, výstřel z děla, staročeský jarmark,
ukázky řemesel
10 – výstava historických vozidel, Tachovští rytíři – Lapkové (gotika)
11 – Tachovští rytíři – žonglér
12.30 – prezentace traktorů
13 – Bernartická traktoriáda
15 – Legenda o vzniku Bernartic – místní divadlo
16 – tombola
16.30 – odhalení pamětní desky „Nejmladšímu z rodu Hamrů“
17 – Tachovští rytíři – Koule (renesance)
18 – pivní štafeta – soutěž
19 – Tachovští rytíři – turnaj o ruku princezny Dominy (gotika)
20 – pouťová taneční zábava pod širým nebem
22 – ohňová show
23 – ohňostroj

Neděle:
9 – staročeský jarmark, skupina historického šermu Korbel (Boží súd), skupina historického
tance Mericia (vesnické tance)
10 – výstava historické i současné hasičské techniky, Mericia (cikánské tance), Korbel (barokní
truhla)
11 – historická bitva Tachovští rytíři x Korbel, Mericia (gotické tance)
12 – Mericia (pirátské tance), Korbel (rytířský fecht)
12.30 – Chodovarka
16 – poutní mše svatá, celebruje biskup Plzeňské diecéze Mons. František Radkovský

Po oba dny: otevřená bernartická tvrz, s průvodcem a výstavou historických předmětů. Kolotoče,
střelnice, houpačky a jiné pouťové atrakce. V pátek od 19 v penzionu U Karnoldů zpívaná.