Soubor pracuje velmi pilně, takže v každé době může nabídnout obcím a osadami v tachovském okrese svá představení. Protože se soubor rozrostl a čítá přes 40 členů, není pro něj problém, aby měl v nabídce obvykle minimálně dvě inscenace. To platí i pro současné období. Na historických slavnostech v Tachově byla premiéra inscenace realizované na text podle slavného románu Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka“.

Premiéra uskutečněná na zadním nádvoří tachovského zámku byla obecenstvem přijata nadšeně, je tedy inscenace k dispozici pro další zájemce o divadelní představení. Jde o téma velmi přitažlivé a doslova lidové, takže je to příležitost i pro ty menší obce a osady, aby si aspoň jednou za čas dopřály tu možnost, mít přímo doma divadelní představení.

Také již se několik zájemců ozvalo, Další zájemci se mohou informovat u principála souboru Michala Laška na e-mailu lasy@l7.cz.
Druhá inscenace, kterou je detektivka anglické provenience nabízí napínavý příběh pod názvem „Dům u dvou vražd“. Po úspěšných dvou představeních v Tachově, a dalších vystoupeních v Broumově a v Klenčí pod Čerchovem, sklidila hra velký úspěch na představení v Rokycanech, kde byla závěrečným představením Rokycanského kulturního léta. 7. září pak bude sehrána v nově rekonstruovaném kině v Plané.

Je to příležitost nejen pro diváky z Plané, ale i z okolních sídel např. z Chodové Plané, která je opravdu „za humny“. Také ti Tachováci, kteří si nechali hru ujít na svém jevišti, mohou využít toho, že Planá je relativně blízko. Hra bude pak putovat dále, takže ji do začátku listopadu uvidí diváci v Chrástu u Plzně, v Bezdružicích v a v Lužanech u Plzně. Pokud projeví i další obce o tuto napínavou detektivku zájem, nechť se obrátí na principála M. Laška, který je současně i režisérem tohoto představení.

Autor: Pavel Řepa