Jak Deníku sdělila hlavní iniciátorka akce Barbora Hnátová, festival potrvá po celý den. „Festival pořádáme neformálně jako skupina kamarádů. Podpořila nás MAS Zlatá cesta poskytnutím prostor a také všichni účinkující hosté. Vstup na festival je zdarma. Na programu budou příspěvky zajímavých hostů, workshopy, promítání, výstavy,“ uvedla organizátorka.

V úvodní části, která začne po desáté hodině ranní, zazní informace mimo jiné o práci terénní služby s cizinci, nebo o nízkoprahových klubech pro mládež. Krátce po poledni se bude promítat film Bohové z Molenbeeku o životě dětí ve známé bruselské čtvrti obývané různými menšinami.

Následovat bude panelová diskuse o ochraně a podpoře práv dětí, dále blok věnovaný činnosti tachovského zařízení Kotec.

V rámci programu festivalu lidských práv se návštěvníci dozví také o životě vietnamské komunity v ČR, o právech žen, či o pomoci obyvatelům v Tanzánii.