Na závěrečném koncertu, který se uskuteční v sobotu 17. srpna od 15 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, vystoupí český houslista světového formátu Václav Hudeček. Společně s ním zahrají Consortium Pragense a Miroslav Laštovka.

Václav Hudeček

Český houslový virtuóz zahájil svoji cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl jeho žákem.

Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích s nejlepšími světovými orchestry, jakož i na světových festivalech. K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí.

Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku.

Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla 20. století a skladby soudobých českých autorů.

Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci a to každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích i představováním těch nejlepších jako hostů na svých koncertech.

Zdroj: oficiální web V. Hudečka

Consortium Pragense

Je jedním z řady českých smyčcových orchestrů hrajících především hudbu barokní, předklasickou a klasickou. Komorní formaci tvoří především členové renomovaného orchestru Pražští symfonikové.

Stálým sólistou je trumpetista Miroslav Laštovka, který umožňuje zařazení atraktivních skladeb Händelových, Vivaldiho, Torelliho, Telemanna, Purcella a dalších, což vnáší do programů slavnostní a radostný tón, který velmi dobře působí na náladu auditoria.

Hlavním cílem koncertní praxe však pro Consortium Pragense je životnost reprodukce každé skladby. Šíře repertoáru tohoto komorního orchestru svědčí o jeho orientaci i o snaze zvládnout co nejobsažnější horizont odpovídající literatury.

Miroslav Laštovka

Narodil se v Kladně. Již během studia působil jako první trumpetista ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal prvním trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem. V roce 1988 se zúčastnil soutěže trumpetistů v Brně, kde získal v rámci tehdejší ČSSR 1. cenu.

Na AMU se plně uplatnila jeho záliba ve hře na vysokou trubku. Kromě několika soutěží se zúčastnil i mistrovských barokních kurzů.

V současné době je členem orchestru Státní opery Praha a jako sólista působí nejen v Praze, ale i v celém českém regionu.
Společně se souborem Consortium Pragense podnikl koncertní turné po Itálii, Německu, Španělsku. Spolupracuje již několik let jako sólista s dalšími komorními orchestry. Vedle této orchestrální činnosti se ve velké míře věnuje činnosti komorní.