Hornický ples se konal ve slavnostně vyzdobeném sále restaurace Beseda v předvečer svátku svaté Barborky a samozřejmě zde dýchal i předvánoční duch. Sál se zaplnil do posledního místa za účasti starosty města, obvodního báňského úřadu, ředitele DIAMO s.p. o.z. SUL v Příbrami a hornických spolků z Plané, Sokolova, Mostu, Příbrami, Dolní Rožínky a poprvé i zástupců hornických spolků ze Slovenska, a to z Pezinku a Banské Štiavnice. K tanci a poslechu hrála hornická hudba Severočeských dolů. Zahájení plesu obstarali místní horníci za zpěvu hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ a za pochodu s loučemi.

„Letos jsme opět ocenili práci svých kamarádů medailemi „Františka Jareše za zásluhy“, říká Karel Neuberger. „Tentokráte se milého ocenění dočkali František Vachulka, Alena Neubergerová, Antonín Bouška a Karel Toffl. Pan Toffl zároveň slavil 65. Narozeniny, a tak sbíral také gratulace od přátel i od starosty města,“ vyprávěl Karel Neuberger.

Představenstvo spolku také poděkovalo za odvedenou práci pro hornický stav pánům L.Tolarovi, V.Nejedlému, V.Votavovi a J.Vitalošovi. Na plese nechyběli ani hasiči. S končící nocí zazněla i oblíbená hornická píseň „Kamarádi, dolů sfárejme…“. Druhý den se přespolní hosté přišli podívat do stříbrského hornického skanzenu a štoly Prokop. Zde se mohli stříbrští horníci dmout pýchou, jejich kolegové, z nichž ještě řada v hornictví pracuje, jim za odvedené dílo složili velkou poklonu. Při loučení hosté přijali i pozvání do Stříbra na 14. setkání hornických měst a obcí ČR a slíbili velkou podporu, a to i ze slovenské strany.

Martina Sihelská