Barokní slavnost začíná v 17 hodin a potrvá do do 22 hodin. „V programu jsou komentované prohlídky u barokních varhan i v klášterním kostele, komentovaná degustace barokních pokrmů. Dále barokní tanec, workshopy taneční i výtvarné, živé obrazy, historický fotokoutek, střelba s lukem i historickým vrhadlem,“ vyjmenovala ředitelka muzea Jana Hutníková.

Návštěvníci budou moci sledovat také barokní divadlo na chůdách na motivy Komenského díla Orbis pictus. Vyvrcholením programu pak bude podle Hutníkové varhanní koncert Adama Viktory, který začne ve 20.45 hodin a následný barokní ohňostroj v zahradě. Po celou dobu bude k dispozici občerstvení.

Program v zahradě muzea i v budově je zdarma, zpoplatněny jsou pouze komentované prohlídky a degustace.