„Uskuteční se velký turnaj na koních, přijedou zástupci předních českých panovníků z dob středověku i dob pozdějších. Zámecký rybník obsadí piráti a na hlavním pódiu se postupně vystřídá většina skupin, které se představily v předchozích devíti ročnících zámeckých slavností," uvedla Deníku kastelánka borského zámku Galina Marianna Kortanová.

Oslavy budou po celý příští rok

Oslavy však nebudou probíhat pouze v rámci zámeckých slavností, ale prakticky po celý příští rok. „Slavnosti začnou městským plesem a zakončí je adventní týden. Město Bor pro organizaci slavnostního roku vytvořilo speciální výbor, který má právě na starost průběh většiny akcí pořádaných městem, školami a dalšími kluby a spolky. Představa borských radních je, aby se do oslav zapojilo co nejvíce občanů Boru a všech spádových obcí, kde jsou zřízeny osadní výbory," pokračovala Kortanová. Příští rok tedy bude pro město Bor rokem plným oslav.

Zámecké salonky otevřeny veřejnosti

V loňském roce byla v borském zámku zahájena rekonstrukce pěti zámeckých salónků v prvním patře západního křídla. Město Bor na tento projekt získalo dotaci. Název projektu je Bavorské salónky – společenské a výstavní sály na zámku Bor a jak již bylo řečeno, jedná se o pět salónků, v nichž mohou hosté obdivovat hlavně malby na stěnách i na stropech. „Současně s tímto projektem probíhaly v zámku další stavební a restaurátorské práce na hlavním schodišti, ve velké hale před sálem a v přijímacím salonu. Jejich součástí bylo restaurování gotických záclonových oken, unikátního pozůstatku z dávných dob, který přibližuje původní uspořádání vodního gotického hradu" uvedla dále kastelánka.

Salónky rozšíří prohlídkový okruh pro návštěvníky, budou v nich pořádány koncerty, výstavy a další kulturní akce, ale i nadále se v nich bude pracovat. V nejbližších dnech čeká kastelánku vybavování všech místností nábytkem. „Do zámku se bude vracet původní mobiliář, který byl po válce odvezen do depozitáře v zámku v Horšovském Týně. Není toho však mnoho, proto bude část expozice vybavena replikami nábytku," dodala Kortanová.

Jeden ze salónku věnuje správa zámku poslednímu rodu, který v něm žil před válkou a to Löwensteinům. Vystaveny budou dobové fotografie členů tohoto rodu, a také fotografie přibližující zámek v dobách své velké slávy. V dalších komnatách budou pánská pracovna, dámský salónek, zámecké jídelna a hudební salon.

Program Zámeckých slavností v Boru

Tradiční Zámecké slavnosti se konají v sobotu 14. července v Boru. Pro návštěvníky je připraven pestrý program.

odpolední program

12.30  – zahájení slavností konšeli města Boru

12.35 – hudební vystoupení skupiny Dei Gratia

13.00  – fakír a orientální tanečnice Al Dahar

13.30  – Duelanti – skupina Adorea

14.00  – sokolnické ukázky

14.30 – Žoldnéři – Berounští měšťané

15.00  – ruské tance – skupina Hortus Gratiae

15.20  – Kouzelník z orientu Al Dahar

16.00  – Kozina – skupiny Balteus a Korbel

16.30  – sokolnické ukázky

17.00  – Krátké příběhy šermířské – Maledictus

17.30 – Hudební vystoupení skupiny Dei Gratia

18.00 – Šach mat – skupina Lancea

18.30  – Gotické tance – skupina Hortus gratiae

18.50  – Hrdinové – skupina Adorea

19.30 – Čarodějnice – Berounští měšťané

Chybět nebude dobové ležení landsknechtů, povídání o zbraních, dobové hry pro děti, tržiště, ukázky dobových řemesel, středověká krčma, tradiční pochoutka trdlo a prodej medoviny i cukrovinek. Od 20 do 20.30 hodin bude přestávka.

večerní program

20.30 – zahájení večerního programu heroldem

20.40  – hudební vystoupení skupiny Dei Gratia

21.00  – Vůně orientu – skupina Hortus Gratiae

21.30  – Vikingové  – skupina Alotrium

22.00  – Carmen – Maledictus

22.20 – Vědmy – Berounští měšťané

22.40  – ohnivá show skupiny Pyroterra

23.00  – rozloučení a ohňostroj

program v rámci prohlídek zámku

Hudební salonek nebo Švamberský sál, čas značí začátek prohlídky

11.00  – Orientální sen – skupina Mericia

12.00  – Jak se stát rytířem – Korbel

13.00  – Orientální sen – skupina Mericia

13.30  – Dopisy z cest – Lancea

14.00  – Jak se stát rytířem – Korbel

14.30  – Orientální sen – skupina Mericia

15.00  – Hudební vystoupení skupiny Dei Gratia

15.30 – Orientální sen – skupina Mericia

16.00  – Ze života landsknechtů – Ganacia

16.30  – Tři mistři a šašek – Berounští měšťané