Po slavnostní fanfáře všechny přítomné přivítal starosta města Stříbra Karel Lukeš a pamětním sklem ocenil tři pedagogy, kteří po celých dvacet pět let přehlídky organizovali. Ocenění do města obdrželi ředitel Základní umělecké školy Stříbro a dirigent František Kratochvíl, skladatel a dirigent Antonín Bulka a učitel Miloš Matějka.

Poté se už pozornost návštěvníku zaměřila na první vystoupení. Toho se ujala Zlatíčka ze Stříbra s dirigenty Antonínem Bulkou, Františkem Kratochvílem a nadějným studentem stříbrské umělecké školy devítiletým Ondřejem Tolarem. Po nich nastoupil Big Band Konzervatoře Plzeň s dirigentem Petrem Mrázem.

Po skončení plzeňských umělců následovalo vyhlášení výtvarné soutěže základních škol Stříbrská lampa. Přehlídku poté ukončil Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Tachov pod vedením Josefa Kadlece.

Celým svátečním odpolednem provedl Jaroslav Kopejtko. „Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a městu Stříbro, které věnovalo věcné ceny. Zvláštní poděkování patří Městskému kulturnímu středisku Stříbro a všem rodičům, učitelům, příznivcům a přátelům, kteří se na organizaci této akce podíleli,“ napsal Deníku ředitel ZUŠ Stříbro František Kratochvíl a pokračoval: „Každý rok věříme, že příště přijde do kulturního domu více posluchačů, tak snad tomu tak bude v roce 2019.“

Na přehlídce mládežnických orchestrů se podílel také spolek Zlatíčka ze Stříbra a Plzeňský kraj.

Antonín Bulka diriguje Zlatíčka ze Stříbra na jubilejním XXV. přehlídce mládežnických orchestrů.