Program Plánského koupáku 2010:

14:00 - 14:45 Liwid
ukázka | www.bandzone.cz/liwid

15:10 - 15:55 Grande tete
ukázka | www.grandetete.cz

16:20 - 17:05 Zajíc company
ukázka | www.zajiccompany.cz

17:30 - 18:30 Lenya
ukázka | http://bandzone.cz/lensha

19:00 - 20:30 Michal David s kapelou
(vystoupení 1,5h!)
ukázka | www.michaldavid.cz

21:00 - 22:00 Turbo
ukázka | www.turbo-rock.cz

22:30 - 23:30 Doga
ukázka | www.dogamusic.cz

Moderátor: Jirka Pelnář
(znáte z plzeňských rádií)

Každý návštěvník festivalu Plánský Koupák dostane u vchodu po předložení či zaplacení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu.

Náramkem se musí návštěvník festivalu prokázat při každém vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v areálu. V případě, že se návštěvník nebude moci prokázat identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do areálu, případně bude bezpečnostní agenturou vyveden.

Kontrolu vstupenek a identifikačních náramků, osobní prohlídku při vstupu do areálu (z důvodu zamezení vnášení nebezpečných předmětů), vykázání z areálu osob ohrožujících bezpečnost návštěvníků, eventuálně osob bez identifikačních náramků, zamezení vstupu návštěvníků do prostor, které nejsou vyhrazeny veřejnosti, bude zajišťovat bezpečnostní agentura.

Její povinností je i pomoc handicapovaným návštěvníkům, poskytování informací o první pomoci, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Bezpečnostní službu lze identifikovat velmi snadno podle jednotného oblečení (černá trika, vesty, bundy s nápisem Security).

UBYTOVÁNÍ A HYGIENA

V areálu festivalu je možné přespání ve vlastních stanech zdarma. K dispozici bude pro tyto účely vyčleněná zadní louka za velkým altánem.

V areálu festivalu bude k dipozici dostatečný počet mobilních WC značky TOI TOI, které budou rovnoměrně rozmístěné v areálu festivalu.

Ve festivalovém areálu bude dostatečné množství odpadkových košů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případe, že bude odpadkový koš plný, odhoďte smetí k odpadkovému koši na zem.

Další informace najde na: Plánský KOUPÁK 2010