Soutěž, která je rozdělena na kresbu, malbu a grafiku, je určena pro umělce starší 16 let. „Poslední léta se přihlásilo většinou tak kolem dvaceti soutěžících a jednalo se především o regionální soutěž. Letos bychom ale chtěli Trienále neprofesionální výtvarné tvorby posunout zase o kus dále a přiblížit ho i umělcům za hranicemi okresu,“ řekla ředitelka Muzea Českého lesa Jana Hutníková.

Co se propozic týče, krom tří zmiňovaných částí soutěže a potřebného věku musí soutěžící také splnit maximální formát díla, který je 100x100 cm v případě, že je opatřeno rámem, 70x100 cm v případě, že není zarámováno. Každý autor smí přihlásit maximálně pět svých prací, přičemž každé dílo bude posuzováno samostatně. Nepřijímají se sestavy děl, které dohromady skládají větší formát než je 100x100 cm a rovněž díla čerstvě dokončená, kde barva dosud nezaschla. Účastníci musí počítat také s účastnickým poplatkem, který tvoří 100 korun.

Své práce společně s přihláškou mohou již v dnešních dnech zájemci posílat na adresu Muzea Českého lesa, či obojí doručit přímo na místo. Uzávěrka přihlášených prací je do 23. března. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány vítězným autorům na zahájení výstavy dne 10. dubna. Součástí vernisáže bude také neformální setkání a beseda s ostatními autory a členy poroty.