Zahajovací koncert letošního ročníku je v pořadí už 34. promenádním koncertem.

Na 35. promenádní koncert se pak návštěvníci mohou těšit v neděli 25. června, kdy do Stříbra zavítá Úhlavanka z Klatov, pod vedením Jana Červeného.

Šestatřicátý promenádní koncert se koná v neděli 30. července a svoji účast přislíbila Hasičanka z Teplé, s kapelníkem Jaroslavem Mikulenkem.

Další promenádní koncert v neděli 27. srpna pak bude patřit Chodovarce s kapelnicí Věrou Kestřánkovou.

Sérii koncertů uzavře 38. promenádní koncert, který je plánovaný na sobotu 9. září a v rámci Dnů evropského dědictví vystoupí Zlatíčka ze Stříbra – Dechový soubor ZUŠ Stříbro s dirigentem Františkem Kratochvílem.
Otcem myšlenky promenádních koncertů je senátor Miroslav Nenutil. Pořadatelství se ujala ZUŠ Stříbro v čele s jejím ředitelem Františkem Kratochvílem. Nad koncerty už tradičně přebírají záštitu významné osobnosti politického i veřejného života.