Před pěti sty lety sice žádné povstání nebylo, ale nedělní, částečně recesistickou akcí, chce dát o sobě poprvé oficiálně vědět nové stříbrské občanské sdružení. To shromažďuje do svých řad tamní umělce. Jejich cílem je získat trvalé zázemí.

„Dolníci je občanské sdružení lidí, kteří buď aktivně provozují hudební činnost a nebo se někdy kolem takové činnosti vyskytují," popsal jeden z iniciátorů Václav Sterner. „Jedná se také o pokus sjednotit jakousi amatérskou kulturní činnost jako celek. Celá naše aktivita se nyní ubírá spíše směrem recese, protože jsme zjistili, že ve Stříbře začíná být nuda," uvedl dále.

Proto také sdružení na neděli od 20 hodin ohlásilo 500. výročí povstání dolníků města Stříbra. „Hrát budou kapely Ragulin a Skavare a dojde i na bubenickou přehlídku." O tu se postarají Pavel Rybecký, Saša Němec, Pepe Kořínský a Venca Kořínský. „Dále bude zveřejněna historie dolnického hnutí a poprvé mohou všichni naši spoluobčané spatřit skvost národní literatury, tedy pradávnou Kroniku stříbrských Dolníků. Vše proběhne v hostinci kulturního domu ve Stříbře. Všichni lidé, kteří mají rádi legraci, jsou zváni," uvedl Sterner.

Dolníci jsou přesvědčeni, že se ve sdružení mohou zabydlet zabydlet i malíři či sochaři, také divadlo přijde vhod. V současné době podle nich ve městě chybí malá scéna a zázemí pro podobnou činnost – například zkušebny pro kapely a podobně.

Zakladatelé sdružení mají vytipované některé prostory ve městě, které by byly pro jejich činnost vhodné. „Je to třeba objekt bývalé sauny v areálu bývalých kasáren. Ale pro začátek jsme požádali o možnost využití bašty, kde není třeba žádných velkých úprav. Uvidíme, kam se jednání, která máme domluvena, budou ubírat," dodal Sterner.