Ty si postupně předávají štafetu, první ples organizovala Sulislav, druhý Sytno, třetí Vranov a štafeta na příští rok připadla opět Sulislavi.
Na sále hrály Ozvěny, muži měli rozjařené úsměvy, když zatančily krásné ženy břišní tance z Shahinez z DDM Stříbro. Ženy v sále pak potěšila dámská volenka, kdy si mohly tanečnice vytančit barevné karafiáty.

Břišní tanečnice tančily pod vedením Lucie Bartoníčkové. „Pozvala nás obec Vranov, vystoupily jsme zde poprvé. Byli tu skvělí diváci. Tomuto tanci se věnujeme už asi šest let pod záštitou domu dětí ve Stříbře. Ve Stříbře také budeme vystupovat, a to 15. března v kulturním domě na městském plese," řekla Bartoníčková.
Bavil se i Jan Michalec. „Je tu zábava, potkáme tu řadu přátel, které vlastně ani přes rok moc nepotkáme. Celkově jsou tyhle akce právě za tímto účelem,abychom se sešli a pobavili. Nejčastěji je to tedy na plese, na poutích a masopustech," uvedl Jan Michalec ze Sulislavi.

S organizací plesu a následným výsledkem mohla být starostka Vranova Miloslava Soukupová spokojena. „Jsme jediní, kdo máme sál, a proto jsou plesy u nás. Pozvali jsme sem pro zpestření břišní tanečnice Shahinez, ty tančí pod DDM Stříbro. Pro přespolní jsme zajistili autobusovou dopravu. Byla dámská volenka, ještě se losovali vstupenky o pěkné věcné ceny," uvedla starostka Vranova.

Tři karafiáty si při volence vytančila také Daniela Řezníčková. „Skočila jsem si jednu polku a pak byly dva ploužáky. Jsou tu skvělé zábavy, vždycky se tu pobavím. Do Sulislavi jsem se přistěhovala z Cebivi," řekla tanečnice.

Martina Sihelská