Freising je město založené v roce 711 a v současné době je přibližně desetkrát větší než Bor. Pracuje zde dvacet spolků, mezi nimi i klub Freisinger Hobbykünstler. A právě s jeho členy navázali výtvarníci z Borska spolupráci, setkávají se a pořádají společné výstavy. Ta první byla už v roce 2008.

Na letošní podzimní výstavu vyjel z Boru zcela zaplněný autobus – výtvarníci, hudebníci, radní, příznivci. Hned na předměstí Freisingu očekávala výtvarníky místopředsedkyně bavorského klubu výtvarníků Zora Grich. Před radnicí je přivítala předsedkyně Ingrid Kapps spolu se zastupitelkou Ritou Schwaiger a několika dalšími výtvarníky. A pak už byli všichni odvedeni do historické budovy radnice. Zde je přijal primátor Dieter Thalhammer, který krátce promluvil o svém městě. Primátora pak jménem borské delegace pozdravil starosta Boru Petr Myslivec.

Odpoledne se Borští vydali na prohlídku města, prohlédli si významné památky, prošli trhem, nahlédli do krámků, poseděli v zahradní restauraci.

V 17 hodin se všichni sešli v budově Asamsaale na vernisáži. Přítomné přivítala předsedkyně Ingrid Kapps. Následovalo hudební vystoupení skupiny Coward. Slova se pak ujala předsedkyně Klubu výtvarníků Borska Pavla Kabíčková, pozdravila přítomné, krátce pohovořila o spolupráci obou klubů a představila vystavující umělce. Výtvarníci si navzájem předali upomínkové dárky, výstava byla zahájena, přítomní vyzváni k prohlídce obrazů a k velkému občerstvení.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této zahraniční akce. Přispěli tak k dobrému jménu našeho klubu i města Boru.

Pavla Kabíčková, předsedkyně klubu výtvarníků