Kühnův smíšený sbor, pod taktovkou Marka Vorlíčka s festivalem spolupracuje již řadu let a letošní koncert byl vzpomínkou a zároveň poctou pro zakladatele a duchovního otce festivalu Mons.Vladimíra Borna. Ten s podporou spolku Borská loreta každoročně pásmo koncertů v Boru a okolí uváděl v život. „Mons.Vladimír Born byl pro mě a řadu mých kolegů velkým vzorem. Jsem velmi rád, že byl letošní zahajovací koncert festivalu věnován jeho památce. Skladba slavného Mozartova Requiem byla pro tuto příležitost zvolena záměrně, nedovedu si pro takový okamžik představit vhodnější,“ uvedl dirigent zahajovacího koncertu Marek Vorlíček.

Zahajovací koncert byl prvním z deseti festivalových koncertů, při kterých vystoupí profesionální i amatérské soubory.
Ve čtvrtek 18. května se v borském kostele představí žáci Základní umělecké školy Bor a Musik Schule Pleystein. Posluchače v závěru koncertu čeká i společné vystoupení obou hudebních těles.

Červnové koncerty nabídnou komornějšího charakter. 8. června se v kostele sv. Jiří na Přimdě představí známý violoncellista Petr Skalka, 29. června ve Skviříně v kostele sv. Petra a Pavla, varhaník Přemysl Kšica a trumpetista Miroslav Smrčka.

Červencové koncerty budou pokračovat od 13. července, kdy zavítá do Bernartic do kostela sv. Petra a Pavla Kirchenchor Snkt. Sigismund z Pleysteinu. Barokní hudba zazní při vystoupení souboru Rosa coeli Žlutice 27. července ve Stráži v kostele sv. Václava.
V srpnu se konají tři koncerty instrumentálních souborů. Soubor Musica festiva vystoupí v kapli Panny Marie Pomocné v Dolech 5. srpna a 10. srpna se představí českošvýcarský soubor Ensemble Conzolazione, v kapli Nejsvětější Trojice v Mlýnci, a 24. srpna ve Starém Sedle v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Popelka Ensemble.

Hudební léto Borska uzavře 31. srpna v Damnově v kostele sv. Martina sborový koncert – Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Program 11.ročníku mezinárodního hudebního festivalu Hudební léto Borska 201718.5. 18.00 Bor chrám sv. Mikuláše, ZUŠ Bor + MusikSchule Pleystein, Společné vystoupení žáků

8.6. 18.00 Přimda, kostel sv. Jiří Petr Skalka, violoncello koncertní skladby pro violoncello
29.6. 18.00 Skviřín, kostel sv. Petra a Pavla, Přemysl Kšica – varhany, Miroslav Smrčka - trubka
13.7. 18.00 Bernartice, kostel sv. Petra a Pavla, Kirchenchor Snkt. Sigismund Pleystein
27.7. 18.00 Stráž, kostel sv. Václava, Rosa coeli Žlutice, Koncert barokní duchovní hudby
5.8. 18.00 Doly, kaple Panny Marie Pomocné,Musica Festiva
10.8. 18.00 Mlýnec, kaple Nejsvětější Trojice, Ensemble Conzolazione -Karel Valter a Jan Tuláček
24.8. 18.00 Staré Sedlo, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Popelka Ensemble
31.8. 18.00 Damnov, kostel sv. Martina, Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy