Řada z nich už v lednu a únoru příštího roku půjde k zápisu do první třídy základní školy. Deník by chtěl být jak u zápisů, tak i u prvních kroků do základních škol našich prvních miminek. Fotografie budoucích školáků sice máme, ale jejich adresy nám schází. Proto se touto cestou obracíme na čtenáře baby boomu, aby se ozvali rodiče dětí na níže uveřejněných fotografiích, abychom budoucí školáky mohli představit čtenářům deníku, ze školky, zápisu, prvních krůčků do školy i ve školní lavici s jejich novými spolužáky.

Volat můžete na telefonní číslo 602272338 nebo psát na e-mailovou adresu m.pipta@denik.cz.