Z nehody v Plané.
Nehoda obrátila v Plané auto na bok