Ani jeden z nich prý nevydělává měsíčně 30 tisíc korun, jak jsme otiskli v novinách minulý týden. Zmíněnou částku nám prozradil jeden z berních úředníků, a jelikož víme, že na FÚ pracují vesměs vysokoškolsky vzdělaní a kvalifikovaní lidé, nepokládali jsme ji vůbec za přemrštěnou. Z reakcí tzv. řadových zaměstnanců později ovšem vyplynulo, že takovou výplatu má na finančním úřadu patrně jen ředitel, zaměstnanci nám hlásili platy od 18 do 23 tisíc hrubého. Je–li to pravda, není to dobrá vizitka ministerstva financí. Když na zodpovědném místě sedí úředníci otrávení podprůměrnými platy, chybí jistota, že dříve či později nezačnou lajdačit. Doufám, že naslibované batohy reforem budou pamatovat i na tuto záležitost, že stát konečně těm nejlepším státním zaměstnancům vydá definitivy. Aby už se příště žádný úředník nemusel stresovat tím, že snad pomře hlady…