Pálením odpadků se snažíme ušetřit peníze, ale zřejmě si neuvědomujeme, že nejenže znečištujeme ovzduší, ale také znepříjemňujeme sousedům život. Nikomu se určitě nelíbí, když mu do domu proniká zápach pálených PET lahví.
Zároveň tak znevažujeme úsilí představitelů obcí a měst, kteří nám ve vidině vylepšeních životních podmínek zavedli v obci plyn, který měl sloužit také k vytápění. Jasně, dá se odpovědět, že už ani plyn dnes nepatří mezi nejlevnější energie.
Pomoci by také mohly peníze z Evropské unie, které jsou připraveny pro ty, kdo přistoupí na ekologické vytápění. Problémem ale může být, kolik lidí je o této skutečnosti informováno.