Emoce, které plynou z úst tachovské zastupitelky Věry Rubákové, jsou možná až příliš vysoké a v některých frázích jejího dopisu nevypovídají o skutečnosti. Předně, místostarosta Tachova Jiří Struček do naší redakce s žádným příspěvkem na činnost tachovského Regionálního vzdělávacího a informačního střediska a jejího ředitele nepřišel (tedy pokud paní Rubáková myslí příspěvek jako formu nějakého dopisu či prohlášení). Pan Struček v článku z 5.2. pouze zareagoval na moji telefonickou otázku, jak kritiku REVISu vnímá. Pravdivé není ani tvrzení, že si pan Struček přizval na obhajobu REVISu pomoc v podobě starosty Lomu u Tachova Aurela Ardeleanu. Také zmiňovaný starosta pouze reagoval na moji telefonickou otázku. Tedy bez jakékoli souvislosti s odpovědí místostarosty Jiřího Stručka. Lomský starosta, stejně jako tachovský místostarosta, pouze vyjádřil své pocity k tématu. Také věta ohledně posunu REVISu byla zřejmě pochopena špatně. Pan Petruň je skutečně ředitelem REVISu od jeho začátku. Pak nevím, proč by pochvala nemohla být spojena s jeho jménem