V obou se občas něco děje, co přiláká širší veřejnost – tedy něco ze společenského života. A obě žijí tak trochu ve stínu Velkého bratra, tedy svého spádového města. Bíletín patří k Tachovu, Bezděkov k Boru. Napadá mne to srovnání, protože v pondělí jsem byl v Boru na setkání Bezděkovských s představiteli Boru, kde se vedla (pokolikáté už?) debata o tom, co všechno osadu tíží a co by mělo město udělat a co nedělá. A v sobotu bude v Bíletíně setkání rodáků u kapličky – navštívil jsem setkání i loni a předloni. Také se na něm mluví o tom, co by se mohlo udělat. Nelze asi porovnávat problémy Bezděkova a Bíletína, ale každá osada má tu a tam na své „mateřské“ město nějaký požadavek. Ne vždy se podaří vše splnit. Bezděkov chce občasná nedorozumění s městem řešit odtržením od Boru a připojením k jiné obci. Ale já si říkám – vyřeší to všechny problémy osady? Chalupy přece zůstanou stát tam, kde jsou, ať už bude Bezděkov patřit k Boru, Kočovu, či k jinému samosprávnímu celku. Nakonec to vždycky bude záležet na vzájemné domluvě a práci lidských rukou…