Jen včera to byly dvě žádosti, dneska přibyla další. Nevím, s jakou odezvou se tyto žádosti setkávají a zda se policii daří získat svědky. Většinou se jedná o případy, kdy nějaký řidič zaviní karambol a vykládá ho jinak, než další účastník nehody. A je zapotřebí třetího nezávislého svědka, To v lepším případě. V tom horším z místa nehody její účastník nebo dokonce její viník ujede. Co jsme to, proboha, za lidi?! Ani se nepodíváme, zda jsme někoho nezranili. Třeba malé dítě. Nezajímá nás, co všechno jsme způsobili. Chybovat může každý, ale každý by měl také umět nést následky svého jednání. Dennodenně usedáme za volant s jistou dávkou rizika. Můžeme se stát obětí dopravní nehody, ale můžeme ji také způsobit. Kam se poděla zodpovědnost , slušnost, ochota? V zásadě nepřeju takovým lidským hyenám nic zlého. Jen, aby na vlastní kůži zažili to, co sami druhým způsobili.