Školky s předškoláky, školy s deváťáky, mezitím se pasují prvňáci na druháky, osmáci na mazáky, páťáci na šesťáky a podobně. Je toho tolik, že vám, když musíte občas na nějakou podobnou akci jet a zdokumentovat ji, připadají jednotvárné a stereotypní. Ale přece jen se najdou akce tohoto typu, kde strávíte desítky minut, aniž by vám to připadalo nekonečné a nevnímáte ani, že už uteklo tolik času, že se vlastně blíží večer. Jedno takové loučení a pasování jsem si mohl užít ve čtvrtek v Konstantinových Lázních. Páťáci se loučili se školou, protože od září budou jezdit do Bezdružic, a čtvrťáci byli pasováni na páťáky. Děti si na toto loučení připravily nápaditý a pestrý program, kde bylo pořád na co se dívat, kde nechyběly vtipy o učitelích, žácích, písničky zpívané žáky, vtipné komentáře, elegantní kostýmy a jako vrchol pasování přímo rakousko uherskou císařovnou, kterou přijela zahrát herečka Veronika Kohoutová známá z Troškovy Nejkrásnější hádanky. Zkrátka dětem se jejich loučení se školou povedlo a já jim za ně mohu jedině poděkovat.