Jásot dětí, když dostávají vysvědčení. To se opravdu vidí jen v nižších ročnících základních škol. Nejinak tomu bylo na základní škole v tachovské Kostelní ulici. Děti měly radost z toho, že na vysvědčení mají samé biče. Překvapily mě na druhou stranu ty děti, které dostaly na vysvědčení dvojky a vůbec neplakaly. Z dob svého studia v první třídě si pamatuji, že dvojka byla srovnatelná s pětkou na gymnáziu. Přejme jim, aby jim pýle vydržela i do vyšších ročníků základní školy, ale i školy střední a vysoké. Přejme jim, aby v životě dělalaly jen to, co je především baví. Hodně štěstí děti.