Má přilákat turisty, má zábavnou formou vzdělávat, má propojit současnou civilizaci s volnou přírodou. Snad se to všechno splní a park se skutečně stane atrakcí, u které se parkoviště pro návštěvníky vyprázdní jen v zavíracích hodinách. Investice, přesahující čtyři miliony eur, je velkorysá. A tak, pokud budou na vzniku parku pracovat regionální firmy, může pomoci i v ekonomické situaci bavorského a českého příhraničí. A že oba tyto regiony injekce v

podobě práce a zakázek potřebují, je vidět. Tachovsko bojuje s nezaměstnaností, krize je patrná i na městečku Bärnau. Svědčí o tom třeba prázdné výlohy v několika opuštěných obchodech. Historický park přinese na čtyři roky práci pro jeho budovatele a pak, doufejme že na hodně dlouho, práci pro jeho provozovatele, obyvatele a zaměstnance. Projekt je to bavorsko český, užitek by z něj měla mít i česká strana. Už jen tím, že se bude pracovat na obnovení Zlaté cesty, po které k nám za čtyři roky mohou začít proudit davy turistů.