Tachovské centrum sociálních služeb stanovilo ceníky nadstandardních služeb, který se obyvatelům domova pro seniory nelíbí a ostře proti němu protestují. Jak jsem se dozvěděl od tamní sociální pracovnice, zákon výši cen nijak neomezuje.
Myslím si, že to může být lehce zneužitelné. Střediskům sociálních služeb do toho nikdo nemluví, a pak je velice snadné ceny nadhodnotit, ať se to někomu líbí nebo ne. Jasně, s ceníkem jsou senioři seznámeni při sepisování smlouvy ještě před nástupem do domova.
Ale jak k tomu přijdou ti, kterým to zřejmě bylo dáno jako hotová věc? Nový ceník služeb totiž platí od února letošního roku. Měli se k tomu současní obyvatelé domova možnost vůbec nějak vyjádřit?
Anebo se spoléhalo na to, že důchodci služby potřebují a rádi si je bez reptání zaplatí za jakoukoli cenu?