Významných životních jubileí se v minulých dnech dožili dva občané Tachovska. Shodou okolností se oba narodili 1. května a shodou okolností jsou oba z Bezdružic. I když Václav Liška, který oslavil pětadevadesátiny, už žije v penzionu v Tachově, v Bezdružicích žil desítky let. A paní Marie Šavlová, které bylo 1. května neuvěřitelných 102 let, žije v tomto městečku posledních několik roků. Paní Marie určitě patří k nejstarším obyvatelům Plzeňského kraje a vlastně celé republiky. Vždycky přemýšlím, kolik tito lidé zažili režimů, panovníků a států. Třeba paní Marie – monarchii, první republiku, protektorát, demokracii, socialismus, teď naštěstí zase demokracii. A v podstatě aniž by opustila rodnou zem. Naše generace čtyřicátníků zažívá druhý režim a já pevně doufám, že pokud se dožiji tak požehnaného věku, nebudu muset vypočítávat, v kolika dalších režimech jsem žil.