Myslím, že právě těchto cvičení není nikdy dost. Také já osobně jsem již od základní školy absolvoval několik školení, které by mne na takovou nepředvídatelnou situaci měly připravit. Nechci nyní hodnotit sám sebe, ale jsem přesvědčen, že v tuto chvíli by si studenti možná počínali lépe než já. Známe ta firemní školení, kdy školitel si nejprve nechá podepsat od všech přítomných prezenční listinu a pak si hodinu a půl o něčem vykládá. O čem, to velice často ví jen on sám. Pro lidi jsou prostě taková školení a kurzy prostě nuda. Možná by je chtělo zpestřit. Například už si ani nepamatuji, kdy bych měl možnost vyzkoušet si masáž srdce na umělé figuríně. A umět pomoci by měli všichni.