Chtěl bych organizátorům tohoto projektu vyjádřit můj osobní obdiv. Obdiv za to, že na této myšlence již dlouhou dobu neúnavně pracují a že toto dílo táhnou, jak se zdá, ke zdárnému konci. Tachovsko již není převážně zemědělským krajem, a tak bude pro něj turistika dalším, velice důležitým zdrojem příjmů. Věřím, že Vlídná nádraží budou opravdu vlídná. Do doby, kdy je navštíví první sprejer.