Jednu akci organizoval starosta Stráže Fišpera, druhou poslanec Votava. Diskutuje se o tom, že ani k jedné nepřipojila podpis starostka Plané Němečková. Tu podpořil místostarosta Nutil. Nechci polemizovat s jednou ani druhou stranou. Je pravda, že do Stoda se na návštěvu za bez auta nelze dostat. Ovšem nikdy se do této nemocnice, ani do Mariánek a ani do žádné jiné malé nemocnice, nevozily tak těžké úrazy, jaký utrpěl místostarosta Nutil. Ty se vždycky převážely záchrankou nebo, jako v jeho případě helikoptérou, do nemocnice vyššího typu, tedy do Plzně. Takže jeho obavy byly plané. Sama nemohu posloužit poznatkem, jakou má nemocnice ve Stodu úroveň, ale vyslechla jsem v poslední době dost žen a především maminek, které si ji chválily. A dokonce i ženy z Plané a okolí. Ve Stodě se rodí děti i z tohoto města. A minimálně za ty by se , podle mého názoru, měla zdejší radnice postavit. A nebo třeba i z kolegiality a vědomí, že patříme všichni do tohoto okresu, kterému stát zrušil jedinou nemocnici, by měla s ostatními držet basu. Příště by se mohla VZP rozhodnout, že sníží počet lůžek v Plzni. Kam pak s námi?