Dne 3. září 2008 jsem na veřejném jednání zastupitelstva Stráže požádal o informace výsledku hospodaření střediska Sycherák s.r.o. za rok 2007. Prostřed­nictvím starosty mi bylo sděleno, že je to neveřejné a abych si o informace požádal písemnou formou, že to musí schválit valná hromada.

Zároveň jsem zastupitele upozornil, že už v roce 2005 ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Plzeňského kraje bylo u Sycheráku poukázáno na ztrátové hospodaření. Tato moje připomínka nebyla do zápisu z jednání uvedena.

Následně jsem tedy požádal písemnou formou. To mi ale také bylo odmítnuto s tím, že to valná hromada neschválila. Valná hromada jsou zastupitelé.

Podal jsem stížnost k nadřízenému orgánu, kterým jsem byl upozorněn, že moje žádost nesplňuje zákon o svobodném přístupu k informacím.

V prosinci roku 2008 jsem znovu požádal dle zákona s odůvodněním, že zveřejněná informace byla o celkovém hospodaření za obě střediska. To znamená Lesy a Sycherák. Načež mi bylo sděleno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu, že by došlo k porušení obchodního tajemství zmíněné společnosti. Odvolání proti rozhodnutí jsem podal 22. ledna letošního roku s tím, že odepření informací považuji za protiprávní, neboť strážská obchodní společnost nakládá s majetkem Městyse Stráž, takže se nemůže jednat o porušení obchodního tajemství. Nadřízený orgán mé žádosti vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil.

Co se tedy ukrývá za utajováním hospodaření? Zřejmě opět značná ztráta, která je od roku 2003 do 2007 už známá.

Někteří zastupitelé zřejmě neznají práva občanů. Vždyť jsou k dispozici výsledky hospodaření z minulosti. Co je k tomu vede? Zákon přece ukládá řádně hospodařit se svěřeným materiálem.

FRANTIŠEK HLAS st.