Z dobré vůle a aniž by to bylo mým úmyslem. Volala totiž nějaká paní ze záchranky, nepředstavila se, tudíž jí říkejme Paní Záchranka, že máme spoustu chyb v článečku, který včera informoval na titulní straně o představení nových nosítek. Z dalšího hovoru, spíše monologu Paní Záchranky, která mne sotva pustila ke slovu, vyplynulo, že chyby jsou ve jménech. Že doktor Lisý se nejmenuje Lisý, ale Lysý. Tedy s tvrdým „y“ po L, jak praví vyjmenovaná slova. Prostě jsem se spletl, je to samozřejmě moje chyba. A že manželé Kaštelovi nejsou Kaštelovi, ale správně Kaštilovi. Měl jsem se možná zeptat, jak se ta příjmení píší. Ale ptám se tak v případech, že se mě někdo představí neobvyklým jménem, třeba Hamršmíd, jestli se píše Hamršmíd, nebo Hammerschmied. Paní, která mi jména všech lidí diktovala, jsem rozuměl Kaštel, nikoli Kaštil. Mohla mne upozornit na odlišnosti, nebo já jsem si mohl nechat jméno hláskovat. Takže jestli jsem urazil pana doktora Lysého a manžele Kaštilovy, tak se omlouvám, ale pokud se cítí dotčeni, jak říkala Paní Záchranka, proč nezavolali sami? Proč kvůli tomu volala nějaká Paní Záchranka? Já když někam volám, tak se vždycky představím jménem.