Jednotky českých i německých hasičů jsou dokonale synchronizované a pracují přesně podle krizového plánu. Občas se vyskytly drobné problémy v dorozumívání, ne všichni Češi umí německy a naopak. To ale nebylo nijak markantní. Obdivuhodná je technika, kterou záchranáři disponují – norné stěný, mobilní krizový štáb… Vše dokonalé a přesné.