Všechna čtyři největší města tachovského okresu – Tachov, Stříbro, Planá a Bor – investují nemalé finanční prostředky do oprav a modernizací svých poliklinik. V případě Tachova a Stříbra se v součtu posledních let jedná o desítky milionů.

Viditelné je to mnohdy na první pohled, zmíněná zdravotnická zařízení jsou ve starších budovách a stavební zásahy tyto objekty omladily. Ovšem i ordinace a další odborná zdravotnická zařízení získávají moderní vybavení.

V okrese, kde není (a citelně chybí) nemocnice akutní péče, jsou tyto investice do zdravotnických zařízení nezbytné a ze stran místních samospráv rozumné. Pacienti přece mají právo cítit se na chodbách a v čekárnách poliklinik důstojně.

Ale nejen pacienti. Lékařů v důchodovém či předdůchodovém věku přibývá a obecně platí, že do venkovských a pohraničních okresů se noví lékaři příliš nehrnou. Tak to bylo vždycky, v každé době, za každého režimu.

Rekonstruované a moderní ordinace v opravených budovách jim mohou jejich rozhodování ulehčit.

Nová knihobudka v Černošíně.
V Černošíně mají v nákupním středisku novou knihobudku