To není v celosvětovém měřítku rozhodně málo, Česko zaujímá ve světě velmi solidní 21. pozici.

A snahy zařadit na seznam další památky trvají i nadále. Určitě by mohla počet položek českého dědictví rozšířit nějaká památka z Plzeňského kraje. Už léta o to usiluje například klášter v Kladrubech. Podle názorů expertů z řad historiků a památkářů by si to určitě zasloužil, areál je to architektonicky i historicky jedinečný.

Jenže proces zařazení památky na seznam UNESCO je složitý a má přísná kritéria. V současné době prochází konvent velkou stavební obnovou, na jejímž konci bude zcela nový prohlídkový okruh a ještě mnohem víc. Kdo ví, třeba je právě toto ten správný krok na cestě Kladrub na seznam světového dědictví.