Přednostně prý se opraví silnice třetích tříd, jež v okrese převažují, a které ještě pamatují putování Karla IV. do Norimberka.
Přednost při opravách dostanou už proto, že jsou využívány denně k jízdám do zaměstnání hodnými a pracovitými lidmi, kteří se kvůli bídné dopravní obslužnosti do práce nedostanou jinak než autem.
Dobrou zprávou je i to, že se v okrese změní parametry všech nebezpečných křižovatek, vzniknou nové kruhové objezdy, obchvaty se urychleně dokončí, a chodci se dočkají bezpečných chodníků. Tam, kde nelze situaci řešit jinak, přibydou i podchody a nadchody. Také chátrající mostní konstrukce se dočkají oprav, dráhy zarovnají koleje do úrovně silnice, abychom si neničili tlumiče a všechny silnice bez výjimek dostanou nové vodorovné dopravní značení s minimálně trojnásobnou životností oproti tomu současnému. Pro případ, že by výše uvedené z nějakého důvodu nebylo splněno, navrhuji otázat se ministra dopravy, proč se vlastně mýtné vybírá…