Nejbližší nemocnice jsou v Mariánských Lázních a ve Stodě. Tolik proklamovaná garance státu selhala. Na Tachovsku to prostě nefunguje. Ať jsou důvody jakékoliv, stát nebyl schopen zajistit chod nemocnice. Všichni víme, jak to dopadlo. Jak dál? Ozývají se hlasy, aby se projekt „Nemocnice Planá“ dostal opět na pořad dne.

Má ale nemocnice v Plané šanci stát se dobře fungující nemocnicí? Myslíme si že nikoliv. Jakoby se čekalo na nějakého spasitele. Ten přijde a všechno zařídí. Jestli si někdo myslí, že v pětitisícovém městečku lze udržet dlouhodobě kvalitní lékaře, že v pětitisícovém městečku bude nemocnice stále kvalitně vybavená, že se tam prostě napumpují peníze a nemocnice se tak stane kvalitní, tak se hluboce mýlí.

Jistě mnoho občanů, kteří se někdy léčili v dřívější nemocnici, zažili „úprk“ pacientů do jiné nemocnice, než by se nechali operovat v Plané. Nemocnice v Plané byla privatizována a budou se tam pravděpodobně provádět plastické operace za úhradu. Co na to říká ČSSD? Že by navzdory předvolebním slibům a navzdory svému programu zajišťovali zdravotní péči tímto způsobem? Že by něco jiného říkali a něco jiného dělali?

Tachov má ale i jiné řešení. Když město Tachov v nedávné minulosti mělo odvahu postavit dva fotbalové stadiony, zimní stadion a uvažuje o plaveckém bazénu za 120 milionů, proč nemá „odvahu“ v třináctitisícovém městě postavit malou nemocnici? Proč musí občané Tachova jezdit do lékařských ordinací do Plané, z třináctitisícového města do pětitisícového? Slyším oponenty v zastupitelstvu: rekonstrukce nemocnice v Plané stála 600 milionů, musíme toho využít, musíme šetřit prostředky atd. Lze to ale přirovnat k hráči, který vhazuje další peníze do hracího automatu v chybné víře že se mu v příští hře peníze vrátí.

Že tam nějaká, dnes už bývalá nemocnice stojí a pravděpodobně již není státní, neznamená, že se „něco“ ušetří. Ve stejném pohledu můžeme navrhnout, aby tachovská pošta byla v Plané, ušetříme tím hodně peněz. Můžeme ušetřit i na tachovském zastupitelstvu. Můžeme nechat řídit město Tachov zastupitelstvem v Plané, víte kolik ušetříme? Na veřejném zasedání města totiž padaly takové návrhy, aby se ordinace pro tachovské občany přesunuly do Plané. V Tachově potřebujeme nemocnici, která bude mít potřebné specializované ordinace, v kterých se budou provádět drobné zákroky a malou lůžkovou část, kde se budou stabilizovat akutní případy.

Ve vhodný okamžik se pak pacienti, u kterých bude nutná náročnější operace nebo zákrok, dopraví do krajské nemocnice, kde bude zaručena následná kvalitní péče s vysokým standardem. Trend zdravotní péče ve světě je takový, že se vytváří ve větších oblastech velká zdravotnická centra, dobře přístrojově vybavená a personálně na vysoké úrovni. Taková centra jsou vybavena nejlepšími a nejmodernějšími přístroji a tato zařízení jsou dobře využita, jsou efektivní.

V regionech jsou pak zdravotnická zařízení na úrovni specializovaných ordinací s malou lůžkovou částí. Budou mít tachovští zastupitelé „odvahu“ postavit v Tachově nejen sportoviště ale i nemocnici? Postavit postupně malou nemocnici cca za 500 milionů by neměl být neřešitelný problém.V etapách tří nebo čtyř let by náklady byly srovnatelné s budováním tachovských sportovišť. Vprvní etapě to můžou být tolik potřebné ordinace. V další etapách heliport s helikoptérou a záchrannou službou a nakonec lůžková část.

Může jít opět o iniciativu sdružených obcí. Geograficky lépe vyznívá nemocnice v Tachově i pro obce Přimdu, Bor, Lesnou, Halži a další. Ve výhledu do budoucna se Tachov snad bude rozšiřovat a má-li se v pozdějších letech opět řešit problém zdravotní péče, bude prozíravé udělat toto rozhodnutí již dnes. Získat kvalitní personál bude jistě obtížné.

Ale třináctitisícové město bude mít větší šanci než město pětitisícové. Navrhujeme proto zastupitelstvu Tachova, aby zahájilo diskusi o nemocnici v Tachově. Aby se i za cenu několika veřejných zasedání zastupitelstva, společně s Lékařskou komorou, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zástupci Plzeňského kraje a sdružených obcí, prodiskutovala možnost postavit nemocnici v Tachově. Aby tolik předvolebně proklamovaná garance státu ohledně dostupnosti zdravotní péče nebyla jen populistickými sliby politiků. Spasitel nepřijde, vše totiž záleží na občanech města Tachova a jeho zastupitelích.

D. Sulima, Strana zelených Tachov