To, že vysoké školy produkují právníky a historiky místo technických odborníků víme roky a roky se nic neděje. To, že hospodářsky slabému Tachovsku stát plošně nepomáhá a pomáhat nebude, to víme – žijeme tady. To, že jsou špatně nastavené podmínky pro přidělování dotací, o tom si cvrlikají vrabci na střeše. Že u nás existuje protekce a klientelismus, to ví každý. Myslím, že nikdo ani nepočítal s tím, že po návštěvě sáhne Kuba do ministerské pokladny a pošle k nám miliony. Spíš chtěli zúčastnění například slyšet, že podnikatelské projekty z Tachovska dostanou jakýsi ministerský (lépe vládní) bonus, dobrozdání, aby měly rychlejší a snazší cestu k dotacím. Určitě je zajímalo i to, jak bude stát podporovat malé a středně velké podnikatele. Takových je na Tachovsku nejvíc. Bohužel. A tak musím dát za pravdu dvěma starostům, kteří si při odchodu ze schůzky s ministrem posteskli: „Že jsme raději nezůstali doma. Ztratili jsme dopoledne. Na úřadě bychom alespoň odvedli nějakou práci.“