V rámci projektu U vás na návštěvě jsme si popovídali s členkou spolku Petrou Šperlovou.

Proč vlastně Kulturní spolek Bernarticka vznikl?

Na základě záchrany kostela svatého Petra a Pavla v Bernarticích. Vznik spolku podpořil jeho rekonstrukci a do současné doby vlastně stále podporuje. Dalším impulsem vzniku byla celoroční údržba hřbitova.

Co je doménou spolku?

Kulturní dění v Bernarticích. Naším hlavním cílem je ctít tradice, o což se snažíme třeba pořádáním Tříkralového betlému nebo masopustního průvodu.

Mluvila jste o masopustním průvodu. Jaký je o něj v obci zájem?

Myslím si, že patří mezi největší v regionu. Tradičně se ho zúčastňuje více než čtyřicet masek. A hned druhý den lidé vyrazí na dětský maškarní karneval. To je přece hezké.

Kdo tvoří osazenstvo spolku?

V drtivé většině obyvatelé Bernartic a Strachovic.

Co mladá generace? Pomáhá vám nějak s činností?

Ano. Hlavně s organizací akcí. A navíc, když pořádáme brigády, dospělí přivedou své potomky. To znamená, že o budoucnost našeho spolku strach mít nemusíme.

Jak funguje spolupráce s úřadem městyse?

To se dá říct jednoznačně. Bez problémů.

Co vás jako členku spolku těší nejvíce?

Jak u nás bezvadně funguje spolupráce. Především musím vyzvednout našeho předsedu Václava Pintu. Ale vlastně i ostatních členů. Nebýt jejich nasazení, spolek by fungoval jen velice těžko. Pochvalu si zaslouží i Zdena Králová, chalupářka z Prahy. Ona všechny naše akce vymýšlí.