Nevím, kolik lidí přesně bylo, u sedmdesáti jsem přestal počítat… Velký zájem vyvolal bod týkající se záměru Energocentra vybudovat v areálu černošínské skládky zařízení s novou technologií na likvidaci odpadu. Projekt má své odpůrce a určitě i svoje příznivce. Na zastupitelstvu ale byli více slyšet ti, kteří jsou proti tomuto projektu. Bylo vidět a slyšet, že někteří občané jsou do této záležitosti alespoň trochu zasvěceni, někteří o něm zase nevědí nic. Ani já jsem o tom příliš nevěděl, proto jsem se sešel se zástupcem investora, abych byl v obraze.

Bohužel, většina černošínských občanů tuto možnost nemá. I když zastupitelé byli na pracovním neveřejném jednání zastupitelstva se záměrem seznámeni, obyčejní občané tuto možnost nemají. Jedinou cestou, jak se o projektu něco dozvědět, je veřejná prezentace. Tu představitelé města investorovi zatím neumožnili. Naopak, v neformální diskusi dostali prostor příznivci i odpůrci z řad laiků, hovořil i zástupce neziskové organizace Arnika (mimochodem srozumitelně, věcně, bez emocí, což kvituji). Ale investor prostor nedostal, což považuji za nesportovní. Ale to je věc názoru. Projekt plazmového zplyňování odpadu má jistě svá pro a proti. Kdyby o projektu rozhodovalo referendum, být černošínským občanem, sám v tuto chvíli nevím, jestli bych dal projektu zelenou nebo červenou. Na druhé straně o každé technologii likvidace odpadu je třeba uvažovat pečlivě a zodpovědně. Je to věc citlivá a pro naše prostředí důležitá.