Píši údajného, protože ještě není nic potvrzeno, ani vyvráceno. Policie stojí na samém počátku hledání pravdy. Teprve vyšetřování ukáže, zda učitel nezvládl svůj sexuální apetit, nebo byl křivě obviněn. Ať tak nebo onak, už navždy tahle věc změní životy obou protagonistů. Na pedagoga se budou všichni dívat skrz prsty a potrvá dlouhou dobu, než očistí své jméno. To bude v případě, prokáže-li se, že je nevinen. Mladá dívka získá špatnou pověst, prokáže-li se, že si vše vymyslela. Tento případ nebude mít vítěze. Poraženi budou oba. Žákyně i její učitel. A možná ještě jeden. Škola.