Ta glosa je pravdivá. Proto zde nejde o polemiku, ale o pokus o jakési nesmělé doplnění z jiného úhlu pohledu. Začněme několika myšlenkami z novin a z odborné literatury: V politice má nezastupitelnou úlohu lež. Politická lež je zásadně spojena s bojem o moc a o vládu. Současnou politiku charakterizuje obrovský rozmach a banalizace lži. Všechny morální zábrany byly již odhozeny. Neschopní lháři, kteří se červenají, používají příliš viditelné vnadidlo anebo jinak zjevně přehánějí, ti to daleko nedotáhnou. Řečeno prozaicky: Mocmámoc měnit pravdu v lež a lež v pravdu též. Lže se hlavně v zájmu státu anebo národa. Zde postih za lhaní není prakticky možný.

Lhát v politice lze mnoha způsoby. K nim patří např.: popírání prokazatelných faktů, zatajování a překrucování faktů, vymýšlení nepravd a obvinění, nesplnitelné sliby, sliby sice splnitelné, přičemž s jejich plněním se předem nepočítá. Atd. (Al Franken – Lies and the lying liers who tell them – Lži a lháři, kteří je používají). Máme tu teď demokracii, byť více formální než skutečně fungující. Snad neuškodí připomenout si pár jejích definic, jak se dochovaly z různých koutů světa a z různých dob: „Demokracie je vláda lidí, lidmi, pro lidi.“ (A. Lincoln) „Demokracie jednoduše znamená mlácení lidí, lidmi, pro lidi“ (O. Wilde).

Vzhledem k obrovské moci politických stran existuje také upravená definice demokracie, která zní: „Demokracie je vláda partají, partajemi, pro partaje.“ Připomeňme si také některé docela zajímavé názory určitých lidí o demokracii: „Despoti a demokratické většiny jsou opilé mocí“ (L. Mises). „Demokracie nevytváří pevné svazky mezi lidmi, ale usnadňuje soužití“ (A. de Tocqueville). A nakonec ten zřejmě nejdůležitější názor: „Demokracie nemůže existovat bez morálky“ (J. Kemp).

Ta poslední myšlenka je pro naši situaci asi nejvýstižnější, protože u nás dostatečná morálka skutečně není. Takže to, že politika je správa zájmů veřejných, by mělo přesněji znít: „Politika je správa zájmů veřejných ve prospěch zájmů úplně jiných“. Přičemž těmi zájmy úplně jinými jsou většinou zájmy soukromé. A to je zřejmě ta hlavní motivace, díky níž se tolik lidí u nás hrne do aktivní politiky.

A když se do té politiky dostanou, tak mají velkou snahu chovat se přesně podle Machiavelliho, který řekl: „Vláda nespočívá v ničem jiném, než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli schopni se účinně bránit.“ Je to velká škoda, že to je často tak, zvláště proto, že existují i jiné metody vládnutí, z nichž uveďme tu od J. W. Goetha: „Která vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, jak si máme vládnout sami.“ Bohužel, leckde to tak není, a být ani nemůže. Protože bez morálky nemůže dlouhodobě fungovat žádný společenský systém, demokracii nevyjímaje. Takže ta glosa je pravdivá. Bohužel.

PETR JANATA