Z toho asi čtyřicet jen na Stříbrsku. Veterináři, hygienici, myslivci i policisté si zatím marně lámou hlavu nad tím, jak se to mohlo stát. Testy na vybrané známé jedy zatím dopadly negativně. Vyloučeno bylo i utonutí, poněvadž kusy černé zvěře se vesměs našly v různých vodních tocích. Všichni bádají a bádají, ale jejich úsilí zatím přišlo vniveč. A tak přišly na řadu spekulace. Někde na internetu jsem zahlédl poznámku jednoho pisatele, že prasata spáchala hromadnou sebevraždu otrávená českým politickým prostředím. To ale zatím nelze prokázat, na to se zatím u prasat testy nedělají. Nebo z toho dostali divočáci infarkt. Ale to by také mohlo znít poněkud nepravděpodobně. Možná proto, že by to byl dosud jediný případ. Ovšem co nejde u prasat, u lidí možná ano. A první případy otrávení lidí politikou jsem už zaznamenal.