To není mnoho, srovnáme-li to se sousedním Domažlickem, které má přibližně stejný počet obyvatel, ale o dva krajské zastupitele více.

Ani senátní volby nedopadly pro tachovský okres nejlépe – po osmnácti letech bude senátor za náš obvod z Chebska. Ale tak to prostě je.

Jaký, a zda vůbec, bude mít nízký počet zastupitelů z okresu na rozvoj Tachovska vliv, to ukáže čas. Na druhou stranu, čtyři roky mandátu krajských zastupitelů není zas tak moc.

Je ale pravda, že se takový výsledek dal tak trochu očekávat. Na volitelných pozicích se příliš mnoho kandidátů z okresu u stran a hnutí, které to měly tzv. jisté, nevyhřívalo. A když už ano, strana prostě nedosáhla kýženého výsledku a kandidát, přes relativně dobrý výsledek „doma“, zvolen nebyl.

Mělo by to posloužit jako signál pro příští volby, aby se zájemců o krajský mandát z okresu objevilo v horních pozicích kandidátek více.