Její součástí jsou besedy, jež se konají na různých místech západočeského regionu. Nejbližší se koná ve středu 26. května od 17 hodin v Komunitním centru Pivovar v Domažlicích.

Další besedy se uskuteční 7. června od 18 hodin v Café Restaurantu Kačaba v Plzni a 17. června od 17 hodin v Kavárně u Bílé věže v Klatovech. Více informací najdete na facebookové stránce Adite pro náhradní rodiny, též je možné se obrátit na vedoucí služeb náhradní rodinné péče J. Ullmanovou na čísle: 731 125 429. Besedy pořádá Diakonie Západ.