Seminář bude zaměřený na problematiku začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupeň základní školy, budou zmíněny konkrétní metody a formy. Seminář je plánovaný na 2,5 hodiny, přičemž bude prostor i na dotazy a diskuzi. Zájemci se musí přihlásit prostřednictvím e-mailu map.masceskyles@email.cz, odkaz k webináři samotnému jim poté přijde e-mailem.