Soutěž pro účastníky ze všech krajů ČR. Rozhodčí, jejichž úkolem bude hodnotit schopnost zachytit předvedení,sílu,flexibilitu a celkový showmanship, se řídí přesnými pravidly vydanými Mezinárodní federací sportovního Aerobiku a fines.

0.kategorie 6-7 let startovné 30,- lektor: Kamila Páníková Ročník nar. 2000 a mladší 8.45-9.45 prezentace 10.30-11.00 aerobik hrou –bez určení pořadí 11.10 předání cen a diplomů

I.kategorie 8-10 let startovné 80,- lektor: Klára Kuczmanová Ročníky nar. 1997-1999 8.00- 8.45 prezentace 9.00- 10,30 základní kolo,semifinále,finále I.kategorie

II.kategorie 11-13 let startovné 80,- lektor: Klára Kuczmanová Ročníky nar.1996-1994 9.45-10.45 prezentace 11.15-12.45 základní kolo,semifinále,finále II.kat.

III.kategorie 14- 17 let startovné 80,- lektor: Denisa Klesová Ročníky nar.1993-1990 11.30-12.15 prezentace 12.50-14.15 základní kolo,semifinále,finále III.kat.

IV.kategorie nad 18 let startovné 80,- vzhledem k předpokládané malé účasti závodníků, platí pro nar. 1989 a starší , stejný časový harmonogram i lektor jako pro III kat.