Sportovní nadšenci, cyklističtí amatéři z Boru se sešli aby zhodnotili rok 2014. Cykloblesk Bor vznikl před čtyřmi roky a udržuje si stálou členskou základnu. Právě členové a hosté bilancovali v „historických" prostorách servisu V. Tomana, kde také myšlenka založit klub cyklistů amatérů vznikla.

Cykloblesk vede „gremium" ve složení Jiří Procházka, Václav Toman a František Svoboda. V pozdějším období bylo ještě rozšířeno o zkušebního komisaře Josefa Špánka.

„Gremium je doslova mozkem a současně srdcem oddílu. Scházelo se takřka se železnou pravidelností. Naší aktivitu by nám mohl závidět i náš věhlasný parlament, ale myslím si, že by toto tempo málokterý poslanec vydržel," poznamenal předseda Cykloblesku Jiří Procházka, jehož slova tak naznačila, v jakém duchu a na jakých principech oddíl existuje.
Pokud jde o samotnou sportovní činnost tak ta, jak vyplývá i ze zprávy předsedy, začala tradiční etapou Bor, Doly, Mlýnec, Sycherák a Bor.

„Bohužel to bylo bez našich „kytiček" Hanky a Nikolky a tato absence jako by se táhla celou sezonou. Ano, účast skutečně nebyla nejlepší a mnozí z nás si musí sáhnout hluboko do svědomí. Omluvenka stíhala omluvenku a rušení vyjížděk bylo takřka na denním pořádku," přišel s kritikou předseda. Podle něho přišlo po třech dubnových etapách tzv. „květnové fiasko". Blížil se konec měsíce a oddíl neměl na svém kontě ani jednu jízdu.

„Tímto se měsíc zapsal do dějin Cykloblesku černým písmem. To, že nespadl do propadliště dějin je zásluha celého grémia, které i přes nepřízeň počasí, nemoci, spoustu nepříjemných událostí a problémů burcovalo členy k větší aktivitě až se to podařilo. Ano, Cykloblesk se podařilo vyrvat ze spáru smrtící agónie a 30. května jsme vyrazili na záchranou jízdu," zakončil emotivní hodnocení těžkého období předseda.

Ve zprávě byl červen hodnocen jako zlatý měsíc, jízd bylo hodně, rozmanitost tras byla úchvatná. Bylo v ní vše, co si může cyklistické srdce přát. Kladruby, Boleslav, Žebráky, roviny, stoupání, sjezdy, krásné počasí i krupobití. Červenec začal parádně Karolínkou, ovšem pak se aktivita vinou dovolených či nemocí vytrácela. „Světlým jevem byla oslava devadesátky naší fanynky, babičky Špánkové z Darmyšle, se kterou jsme strávili mnoho nezapomenutelných chvil. Vždy jsme u ní našli perfektní zázemí a občerstvení v podobě staročeské kuchyně," vyzdvihl důležitý bod činnosti Procházka.

Září a říjen byl, jak vyplynulo z hodnotící zprávy, průměrný, ale pak se aktivita zvýšila a výsledkem byly nádherné listopadové jízdy. „Celkově jsme absolvovali 22 organizovaných etap, ujeli v nich 850 km, což je velice slušný výkon," poslal do pozorného „publika" slova chvály předseda, ale hned dodal. „Máme ale co zlepšovat. Disciplínu, omezit omluvenky, prostě je třeba zlepšit všechno," hřímal ze své předsednické židle Procházka a těmito slovy zakončil hlavní část zprávy.

V dalším programu následovalo hodnocení jednotlivých členů a mnohé z nich předseda nešetřil, byla to doslova jejich „grilovačka".
Cykloblesk má v současné době 14 registrovaných členů a co „gremium" také trápí je nábor nových. „Bohužel, adepty máme vyhlídnuté, ale ti ještě dosud neudělali „absolventské" zkoušky u „Špejlíka" (J. Špánka) a tak pasovací kolo zůstalo na svém místě. Jedno se nám ale podařilo. Máme zdravotníka Seigerschmida seniora, jenž se osvědčil i jako „sběrač" raněných," poznamenal Procházka a závěrem dodal:

„Přátelé, musíme se zakousnout do další činnosti jako stepní vlci do kořisti a náš Cykloblesk opět vytáhnout na výsluní. To je naším hlavním cílem pro rok 2015."