Od roku 1972 je úterní oslavenec dlouholetým předsedou atletického oddílu Baníku Stříbro.

Kromě toho je trenérem druhé výkonnostní třídy a zároveň často zastává na atletických závodech nejen v západočeském regionu funkci rozhodčího.

Atletický svaz ocenil Moravce za jeho dlouholetou a neúnavnou práci s mládeží titulem Nositel vyznamenání Otakara Jandery.

Stříbrský trenér vychoval během své více než čtyřicetileté kariéry československých a českých reprezentantů v mládežnických i seniorských kategoriích.

Gratulaci svému trenérovi a předsedovi prostřednictvím Deníku poslali členové oddílu atletiky Baníku Stříbro: „Přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a stálé setkávání se na atletickém poli.“

K blahopřání se připojuje také redakce sportu.